Fazîletli Ameller

Lâlegül Dergisi

"Ey insanlar, takat getireceğiniz işleri yapın. Zira siz (dua etmekten) usanmadıkça Allah da sevap yazmaktan usanmaz. Allah'a en hoş gelen amel, az da olsa devamlı olanıdır."

DETAY

Editörden

Lâlegül Dergisi

Hicrî takvim, Peygamber Efendimiz (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) ve Ashabının, Mekke’den Medine’ye hicret etmelerini tarih başlangıcı olarak esas alan takvimdir. Ayın hareketine göre tanzim edilen hicrî takvim Muharrem Ayı ile başlar, Zilhicce Ayı ile son bulur. Miladî seneye göre on gün daha kısa olduğu için Ramazan Ayı veya Hac mevsimi her sene on gün geri gelir ve otuz üç senede bir devir daim yapar. Hicrî senenin son ayı olan Zilhicce’deyiz. 19 Ağustos Çarşambayı 20 Ağustos Perşembeye bağlayan gece hicrî yılbaşımızdır. Böylece hicri 1441 yılını geride bırakıp 1442 yılına gireceğiz inşaAllah.

DEVAMINI OKU
                      Editörden

Yazarlarımız

Lâlegül Dergisi
Sizin İçin Seçtiklerimiz

Lâlegül Dergisi

AŞÛRÂ GECESİ VE GÜNÜNÜN VAZÎFELERİ

AŞÛRÂ GECESİ VE GÜNÜNÜN VAZÎFELERİ

...

AHMET MAHMUT ÜNLÜ

DEVAMINI OKU

MAHMUD EFENDİ HAZRETLERİ'NİN KIYMETLİ KELÂMLARINDAN - Zilhicce 1441

- Temel bozulunca yukarısı aşağı gelir. Aklı olan bu yola dönsün.

- Yâ Rabbi! İslâm bu hâle geldi, şimdi biraz tozlandık, Sen tevbe nasip ...

DEVAMINI OKU

“MÜSECCEL SÜNNET DÜŞMANI”NDAN EN YENİ ORYANTALİST MASALLARI (M.İSLÂMOĞLU’NA REDDİYE)

İslam’ın insanlığın umudu olması, İslâmî hükümlerin önemli bir bölümünün de Muhammed b İsmail el-Buhârî’nin (v. 256) “el-Câmiu’s- Sahîh”inde ...

DEVAMINI OKU