DEVLET-İ ALİYYE’NİN YİRMİNCİ ŞEYHULİSLÂMI

DEVLET-İ ALİYYE’NİN YİRMİNCİ ŞEYHULİSLÂMI

MÜEYYEDZÂDE ABDÜLKĀDİR ŞEYHÎ EFENDİ

Abdülkādir Efendi (Rahimehullâh) 920’de (1514) İstanbul’da doğdu. Amasyalı meşhur Müeyyedzâde âilesindendir. Müeyyedzâde Abdurrahmân Efendi’nin kardeşi olan sûfiyyeden Şeyh Abdürrahîm (Kerîm) Efendi’nin (ö.944/1537-38) oğludur. Bundan dolayı Şeyhî lakābı ile tanınmıştır.

İlk tahsîlinden sonra dayısı Ebu’sSu‘ûd Efendi’ye intisâb etti ve ondan ders alarak mülâzım oldu. Öğretim hayâtına Gelibolu’daki Sarıca Paşa[1] ve Bursa’daki Yıldırım medreselerinde başladı. 

Daha sonra 1551-1562 yılları arasında sırasıyla Çorlu’da Ahmed Paşa, İstanbul’da Haseki, Sahn-ı Semân, Ayasofya ve Süleymâniye medreselerinde müderrislik, ardından Şam, Mısır, Bursa ve İstanbul’da kadılık yaptı. 

1570’te Anadolu, 1571’de de Rumeli kazaskerliğine getirildi. 1573’te bu görevinden ayrıldı. 1583’te kendisine Süleymâniye Dârü’l-Hadîsi müderrisliği verildi. 

HASAN KUDUOĞLU

Yazının tamamını Lâlegül Dergisi Mart sayısında bulabilirsiniz. (Sayfa 32)


Yorum Ekle