GÖRMEZ’İN, USUL İLİMLERİNE VE İSLÂMÎ İLİMLERE MENFÎ BAKIŞ AÇISI

GÖRMEZ’İN, USUL İLİMLERİNE VE İSLÂMÎ İLİMLERE MENFÎ BAKIŞ AÇISI

Mehmet Görmez’in, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 2002 yılında Ankara’da düzenlediği Güncel Dini Meseleler Birinci İhtisas Toplantısında Tebliğ olarak sunduğu, “HADİSLERDE DELALET SORUNU” adlı makalesinde işlenen bazı fikirler ve bunların kısaca mahiyeti aşağıda özetlenmiştir. (Kaynak olarak bkz. “Hadislerde Delalet Sorunu”, DİB Güncel Dini Meseleler Birinci İhtisas toplantısı, Tebliğ ve Müzakereler 02-06 Ekim 2002 Ankara, TDV matbaası, Ankara, 2004, s. 225-242. Ayrıca bkz. “Sünnet ve Hadisin Anlaşılması ve Yorumlanmasında Metotoloji Sorunu ve Yeni Bir Metodoloji İçin Atılması Gereken Adımlar”, İslami Araştırmalar Dergisi, Cilt, 10, Sayı, 1, 2, 3, 1997, s. 31-41).

A-MAKALEDE İŞLENEN BAZI KONULAR

1) Hadislerin sübutu, anlaşılması ve yorumu konusunda problemler neticeye kavuşturulamamıştır (sayfa, 2).

2) Sünnet, bir model olarak asırdan asıra taşınamamıştır (sayfa, 2).

3) Bugün Hazreti Peygamber’in söz ve uygulamalarının dindeki durumu hala tartışılmaktadır (sayfa, 2).

4) Tarihte ve günümüzde Kuran ve sünnet delil olarak bazen karşı karşıya getirilmekte, Allah’la Peygamber hakimiyet yarışına sokulmaktadır (sayfa, 2).

5) Hadisçilere özgü hadisin doğru anlaşılmasını ve yorumlanmasını sağlayacak bir metedoloji (hadis usulü) oluşturulamamıştır (sayfa, 3).

DR. AHMET GELİŞGEN Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı 

Yazının tamamını Lâlegül Dergisi Nisan sayısında bulabilirsiniz. (Sayfa 18)


Yorum Ekle