HAC VE UMRE İBÂDETLERİNDEKİ YAYGIN HATÂLARIMIZ

HAC VE UMRE İBÂDETLERİNDEKİ YAYGIN HATÂLARIMIZ

     İbadetlerin yerine getirilmesinden çok nasıl yapıldıkları önemlidir. Zira yapılması gerektiği şekilde yerine getirilmeyen bir ibadet yapılmamış gibi vebal sahibi yapar sahibini. Bu yüzden Hazreti Peygamber (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem), erkânı, şartları ve âdâbıyla yerine getirilmeyen ibadetlerin kula bir şey kazandırmayacağını ifade buyurmuştur. Örneğin, oruç tutan birinin tuttuğu orucun şuuruna varmadan vazifesini yerine getirmesiyle ilgili şöyle buyurmuştur Fahr-i Kâinât: “Kim yalan söylemeyi, onunla amel etmeyi ve cahilliği bırakmazsa yemesini içmesini terk etmesine Allah’ın ihtiyacı yoktur.”

     Sair ibadetlerin de gerektiği şekilde îfâ edilmemesi durumunda netice olarak tahsil edecekleri bir şey olmayacaktır. Şu halde bizden istenilen şey, ibadetleri yerine getirmeden önce kulluk şuuruna sahip olmak ve dinin vazife olarak bizlere yüklediği ibadetlerdeki hikmeti ve hedefi iyice kavramaktır.


ÖMER FARUK KORKMAZ

Yazının tamamını Lâlegül Dergisi Haziran sayısında bulabilirsiniz. (Sayfa 36)


Yorum Ekle