TARİHSELCİLİK FİKRÎ DEĞİL, İMANÎ BİR MESELEDİR (FAZLURRAHMAN'A REDDİYE)

TARİHSELCİLİK FİKRÎ DEĞİL, İMANÎ BİR MESELEDİR (FAZLURRAHMAN'A REDDİYE)

      Türkiye Tarihselcilerine göre de Kur’an-ı Kerîm, yalnızca nüzûl döneminde ve coğrafyasında ‘yaşayan’ Araplara hitap etmiştir. Bu yüzden yalnızca Cezîretü’l-Arab’taki sorunlardan bahsetmiş, Arab’ın toplumsal ve kültürel dünyasında olmayan hususlara dair bir hüküm belirtmemiştir. Nitekim En’âm 92 de Kur’an’ın yalnızca nüzûl dönemine ve coğrafyasına hitap ettiği iddiasını desteklemektedir.

     Allah Azze ve Celle’nin zatı zaman ve mekânla kayıtlı olmadığı gibi isimleri ve sıfatları da zaman ve mekânla sınırlı değildir. Allah’ın Alîm ve Habîr olması nasıl zamanla ve mekânla kuşatılamazsa, Kelâmullah olan Kur’an da zamanın ve mekânın hudutlarına sığmaz.


DR. İHSAN ŞENOCAK

Yazının tamamını Lâlegül Dergisi Haziran sayısında bulabilirsiniz. (Sayfa 58)
Yorum Ekle