ÜMMET-İ MUHAMMED’İN BAŞINA GELEN BELÂ VE MUSÎBETLER

ÜMMET-İ MUHAMMED’İN BAŞINA GELEN BELÂ VE MUSÎBETLER

Yüce Allah’ımızın emirleri vardır, yasakları vardır. Kat‘î olan emirleri farz, yasakları ise haramdır. Yüce Allah’ın ferdî (bireysel) emir ve yasakları olduğu gibi içtimâî (toplumsal) emir ve yasakları da vardır.

Yüce Allâh fertlere emrettiği gibi fertlerin oluşturduğu aileye, aile reislerine ve bu ailelerin oluşturduğu topluma da emredip nehy etmektedir. Kezâ bu toplum ve milleti idare edenlere de, emir ve yasakları vardır. Eğer bizler yüce Allah’ımızın emir ve yasaklarına riayet etmezsek, emredileni terk eder ve nehyedileni yaparsak, Allah’ın rızasından ve rahmetinden mahrum kalırız.

Hele hele yüce Allah’ın yasaklarından kaçmadığımız gibi bir de ona meşrûiyet tanırsak… O takdirde Allah’ın rahmetinden uzak kalacağımız gibi gazap ve lanetine mustehak oluruz.

Bu hususta Cenab-ı Hak Kur’an-ı Kerim’de: Nûr Sûresi (63) "Artık onun emrine muhalefet edenler, başlarına bir belânın gelmesinden veya elem dolu bir azaba uğramaktan sakınsınlar.” Bu ayet-i celilede “Allah’ın emrine muhalefet edenlerin başlarına fitne ve belanın gelmesinden hazer etsinler.” buyruluyor. Buradan anlaşıldığına göre muhalefet etmek Allah’ın emir ve yasaklarını tanımamak ve yasaklarına meşrûiyet vermek suretiyle yüce Allah’a başkaldırmak manasına gelmektedir. 

RESUL BÖLÜKBAŞ

Yazının tamamını Lâlegül Dergisi Mart sayısında bulabilirsiniz. (Sayfa 18)


Yorum Ekle