KUR’ÂN-I KERÎM’DE VE HADÎS-İ ŞERÎFLERDE ZİKREDİLEN 100 İSM-İ ŞERÎFTEN BEŞİNCİ İSM-İ ŞERÎF

KUR’ÂN-I KERÎM’DE VE HADÎS-İ ŞERÎFLERDE ZİKREDİLEN 100 İSM-İ ŞERÎFTEN BEŞİNCİ İSM-İ ŞERÎF

BEŞİNCİ İSM-İ ŞERÎF

Bu ism-i şerîfin mânâsı “Hakk (yâni varlığı Kendinden olması hasebiyle hakîkî mevcut) olan, varlığı hak ve sâbit olan, (ibâdet olunmayı hak etmesini mûcib tüm) İlâhî sıfatları cem eden, bir de Rubûbiyyet sıfatları ile mevsûf olan Zât” demektir ki bu ism-i şerîf Allâh-u Te‘âlâ’nın en büyük isimlerinden ve birçok mânâyı cem etmesi cihetinden esmâ-i ilâhiyyenin en şumüllü olanlarındandır.

Bu ism-i şerîf Kur’ân-ı Kerîm’de otuz bir yerde zikredilmektedir. Bu yerlerin on altısında » إِلٰهٌ « şeklinde, on beş yerde ise » إِلٰهٌ وَاحِدٌ « “Tek bir İlâh” olarak zikredilmiştir.

Bu ism-i şerîfin zikredildiği âyet-i kerîmelerden bâzıları şunlardır:

...

devamı için Lâlegül Dergisi Mart sayısı sayfa 77-80'ee bakınız...KUR’ÂN-I KERÎM’DE VE HADÎS-İ ŞERÎFLERDE ZİKREDİLEN 100 İSM-İ ŞERÎFTEN BEŞİNCİ İSM-İ ŞERÎF