Mİ‘RÂC GECESİ VE GÜNÜNÜN FAZÎLETİ

Mİ‘RÂC GECESİ VE GÜNÜNÜN FAZÎLETİ

Mİ‘RÂC GECESİ VE GÜNÜNÜN FAZÎLETİ (2 Nisan Salı gecesi ve 3 Nisan Çarşamba günü)

“Receb(-i Şerîf) ayında bir gün ve bir gece vardır ki, o günü oruçlu geçirip, gecesini ibâdette kāim olan kişi, zaman olarak yüz seneyi oruç, yüz seneyi de (gece ibâdetinde) kıyamla geçirmiş gibi olur. O gün Receb’in bitmesine üç (gün ve gece) kaladır. Muhammed (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) de o gün (peygamber olarak) gönderilmiştir.”

(el-Beyhakî, Fezâilü’l-evkāt, rakam:11, sh:95-96; Şu‘abü’l-îmân, rakam:3530, 5/345; İbnü ‘Asâkir, el-Emâlî, Fazlu Receb, sh:6; ‘Abdülkādir el-Geylânî, el-Ğunye, 1/332; İbnü Hacer, Tebyînü’l-‘aceb, sh:58; ed-Deylemî, Müsnedü’l-Firdevs, rakam:4381, 3/142)

Enes (Radıyallâhu Anh)ın rivâyet ettiği bir hadîs-i şerîfte de Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur:

...

devamı için Lâlegül Dergisi Nisan sayısı sayfa 68'e bakınız...

Mİ‘RÂC GECESİ VE GÜNÜNÜN FAZÎLETİ