RECEB-İ ŞERÎF AYININ NAMAZLARI

RECEB-İ ŞERÎF AYININ NAMAZLARI

Recep Ayının İlk Gece (7 Mart Perşembe’yi 8 Mart Cumâ’ya bağlayan gece) Namazı:

Bu gece akşamdan sonra on selâmla yirmi rekât kılan ve her rekâtta bir Fâtiha ve bir İhlâs Sûresi okuyan kişiyi Allâh-u Te‘âlâ canı, malı, âilesi ve evlâdı husûsunda muhâfaza eder, kabir azâbından korur ve bu kişi Sırat’ı şimşek gibi geçer. ‘Abdülhak ed-Dehlevî, Mâ sebete bi’s-sünne fî eyyâmi’s-sene, sh:189; ‘Abdülhayy el-Leknevî, el-Âsârü’l-merfû‘a, sh:111)

...

Receb-i Şerîf Ayının İlk Gece (7 Mart Perşembe gecesi) Duâsı

Ali ibni Ebî Tâlib (Radıyallâhu Anh) Receb ayının ilk gecesi hiç uyumayıp kendini tamâmen ibâdete ayırırdı. O gece yaptığı duâlardan bir kısmı şöyledir:

...

Recep Ayının Başında (Özellikle İlk Gecesi Olan 7 Mart Perşembe’yi 8 Mart Cumâ’ya Bağlayan Gece), Ortasında (Özellikle 15. Gecesi Olan 21 Mart Perşembe’yi 22 Mart Cumâ’ya Bağlayan Gece) ve Sonunda (Özellikle 27.Gecesi Olan 2 Nisan Salı’yı 3 Nisan Çarşamba’ya Bağlayan Gece) Kılınacak Bir Namaz:

...

devamı için Lâlegül Dergisi Mart sayısı sayfa 65-66'ya bakınız...

RECEB-İ ŞERÎF AYININ NAMAZLARI