RECEB-İ ŞERÎF’İN NÂFİLE ORUÇLARI

RECEB-İ ŞERÎF’İN NÂFİLE ORUÇLARI

İbni Abbâs (Radıyallâhu Anhümâ)nın rivâyet ettiği bir hadîs-i şerîfte Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur:

“Receb’in ilk gününün orucu üç senenin (günahlarının) keffâretidir. İkinci günün orucu iki senenin, üçüncü gününki ise bir senenin keffâretidir. Sonra her gün bir ay(lık bağışlanma)dır.” (Ebû Muhammed el-Hallâl, Fezâilü şehri Receb, rakam:10, sh:64; es-Süyûtî, el-Câmi‘u’l-ehâdîs, rakam:14504, 5/179; ‘Alî el-Müttakî, el-Kenzü’l-‘ummâl, rakam:24261, 8/577; ‘Abdülhak ed-Dehlevî, Mâ sebete bi’s-sünne fî eyyâmi’s-sene, sh:173; en-Nebhânî, el-Fethu’l-kebîr, rakam:7290, 2/24) Hadîs-i şerîfte şöyle vârid olmuştur:

devamı için Lâlegül Dergisi Mart sayısı sayfa 63'e bakınız...

RECEB-İ ŞERÎF’İN NÂFİLE ORUÇLARI