RECEB-İ ŞERÎF’TE İSTİĞFÂR

RECEB-İ ŞERÎF’TE İSTİĞFÂR

Receb-i Şerîf’te Yapılacak Mühim İstiğfarlar

1) İbni Abbâs (Radıyallâhu Anhümâ)dan rivâyet edilen bir hadîs-i şerîfte şöyle buyrulmuştur: “Her kim Receb, Şa‘bân ve Ramazan’da, öğlen ikindi arası:

...

Receb-i Şerîf’in İstiğfar Duâsı

Allâme Seyyid Hasen ibni Abdillâh Bâ‘alevî el-Haddâd (Rahimehullâh) bir istiğfâr cem etmiş ve buna “Receb İstiğfârı Duâsı” adını verdikten sonra “Şüphesiz bu istiğfârın çok fazîletleri vardır ve hakkında çok rivâyetler mevcuttur.” demiştir.

O istiğfâr da şudur:

...

devamı için Lâlegül Dergisi Mart sayısı sayfa 70-74'e bakınız...

RECEB-İ ŞERÎF’TE İSTİĞFÂR