ZÂLİMİN HELÂKİ İÇİN SABAH NAMAZINDAN SONRA OKUNACAK DUÂ

ZÂLİMİN HELÂKİ İÇİN SABAH NAMAZINDAN SONRA OKUNACAK DUÂ

Havâss ulemâsının reîsi kabul edilen büyük velî Ahmed el-Bûnî (Kuddise Sirruhû) Hazretleri’nin beyânı vechile; her kim sabah namazını kılar ve oturduğu yerini değiştirmeden ve kimseyle konuşmadan yüz kere:

“Rahmân ve Rahîm olan Allâh’ın adıyla (duâ etmeye başlıyorum)! O pek yüce ve çok büyük olan Allâh’ın yardımı olmadan hiçbir ibâdete kuvvet ve hiçbir günahtan dönüş imkânı yoktur. Yâ Kadîm (varlığının başlangıcı olmayan)! Yâ Kāim (bütün işleri yöneten)! Yâ Dâim (ebediyyen var olacak olan)! Yâ Ferd (tek olan)! Yâ Vitr (bir olan)! Yâ Ehad! Yâ Samed (kimseye muhtaç olmayan)! Yâ Hayy (diri olan)! Yâ Kayyûm (her varlığı ayakta tutan)! Yâ Kerîm (ey benim isteğimi verecek kadar kerem sâhibi)! Yâ Rahîm (ey beni bu dardan kurtaracak kadar merhamet sâhibi)!..

devamı için Lâlegül Dergisi Aralık sayısı sayfa 92'ye bakınız...

ZÂLİMİN HELÂKİ İÇİN SABAH NAMAZINDAN SONRA OKUNACAK DUÂ